תהליך עבודה

 
שלב ראשון 
בדיקת קריטריונים ראשונית – האם ניתן לבצע תמ"א 38 במבנה.
פגישת הכרות עם נציגות הבניין או בעלי הדירות והצגת הנושא והתהליך.
קבלת הסכמה עקרונית מהדיירים להתחלת הליך בדיקות יסודיות מול גאיא ללא כל התחייבות או עלות כספית מצד הדיירים.
 
שלב שני
גאיא תבצע בדיקות מקצועיות לבחינת הפרויקט מבחינה תכנונית, משפטית וכלכלית.
הגשת הצעה מפורטת לדיירים הכוללת תכנון חדש לבניין ומפרט טכני.
בחירת עו"ד המייצג את הדיירים על חשבון גאיא ובחירת נציגות הדיירים להמשך התנהלות מול חברת גאיא.
 
שלב שלישי
חתימת הסכם בין גאיא לבעלי הדירות הכולל בטחונות וערבויות כמקובל.
הכנת תוכניות בקשה להיתר והגשתן ע"י גאיא ויועציה.
 
שלב רביעי
קבלת היתר בנייה.
התחלת ביצוע עבודות בבניין.
סיום העבודות, קבלת טופס אכלוס לדירות החדשות ומסירת הפרויקט לדיירים.